Privacy Statement

 

 

                                                                                               PRIVACYVERKLARING MEI 2018

Met ingang van 25 mei 2018 veranderen er een aantal regels m.b.t. privacy en het bewaren van persoonsgegevens. Per deze datum is de Algemene verordering gegevensbescherming gegevensbescherming (AVG) van toepassing die geldt in de hele Europese Unie (EU). Kort gezegd: wij moet aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen en voor hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren. U kunt vervolgens op elk moment inzien welke gegevens wij van u in ons systeem hebben staan.

Algemene persoonsgegevens

Custers Hydraulica B.V., gevestigd aan Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. U maakt gebruik van onze diensten of u heeft deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

▪    Voor- en achternaam

▪    Geslacht

▪    Adresgegevens

▪    Telefoonnummer

▪    E-mailadres

Daarnaast kunnen dit ook bedrijfsgegevens zijn, kopieën van identiteitsbewijzen en gegevens van uw activiteiten op onze website.

Bijzondere persoonsgegevens websitebezoekers

Het is niet onze intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Helaas kunnen wij niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk 16 jaar of ouder is. Toestemming van ouders of voogd is dan ook noodzakelijk. Mocht u toch denken dat Custers Hydraulica B.V. zonder specifieke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige websitebezoeker, neem dan contact met ons op via info@custers.nl. Wij zullen dan op uw verzoek de desbetreffende informatie verwijderen uit ons systeem.

Ons doel van verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

▪    Verzenden van nieuwsbrieven/andere communicatie uitingen

▪    Facturatie/afhandelen van betalingen

▪    Mogelijkheid tot bellen of e-mailen om u vakkundig het beste advies te geven en onze dienstverlening uit te kunnen voeren

▪    Informeren omtrent nieuwe producten/wijzigingen in onze producten

▪    Transport van goederen

▪    Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen nemen wij geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of

computersystemen, zonder dat daar een fysiek persoon tussen zit (zoals bijv. een medewerker van Custers Hydraulica B.V.).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Om de doelen te realiseren waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben, bewaart Custers Hydraulica B.V. uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Voor de bewaring van persoonsgegevens, zoals benoemd onder het kopje

‘Algemene persoonsgegevens’, hanteren wij een bewaartermijn van 20 jaar. Deze bewaartermijn is in overeenstemming met de economische levensduur van onze producten.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht en/of verstrekt aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor bedrijven die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Custers Hydraulica B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt altijd uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Naast deze rechten heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen

de verwerking van uw persoonsgegevens door Custers Hydraulica B.V.. Bovenstaande kunnen wij op uw verzoek voor u realiseren door een verzoek te sturen naar info@custers.nl.

Identificatie voor het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen, moeten wij zeker zijn van het feit dat u zelf het verzoek heeft gestuurd naar ons. Daarom vragen wij u dan ook om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek.

Let op! Indien u ons een kopie stuurt van uw identiteitsbewijs, maak dan de MRZ zwart. MRZ staat voor machine readable zone. Dit is de strook met nummers onderaan het paspoort. Ook dient u uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy.

Custers Hydraulica B.V. streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te nemen, maar wij hanteren een reactietermijn van uiterlijk vier weken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij Custers Hydraulica B.V. nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en doen wij er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met

ons via info@custers.nl.

Namens de directie van Custers Hydraulica B.V.