24-06 Door: Anouk Bos

Oplopende levertijden

Net als veel andere bedrijven in de maakindustrie wordt ook Custers niet ontzien: een hoog COVID-19 en quarantaine gerelateerd verzuim hebben wij het laatste jaar het hoofd moeten bieden met als gevolg oplopende levertijden. Daarnaast worden wij ook geconfronteerd met het effect van alle lockdowns wereldwijd. Door significant minder productie ontstaan oplopende prijzen door schaarste van grondstoffen op de wereldmarkt. Dit wordt nog verder versterkt door logistieke uitdagingen met betrekking tot containertransport.

Onze bevoorradingsketen staat zwaar onder druk door het mondiale herstel van de vraag in o.a. bouwnijverheid en industrie. Wij merken dit laatste aan een sterk toegenomen vraag naar onze standaard aluminium rolsteigers.

Wij proberen, daar waar mogelijk, de levertijden zo kort mogelijk te houden en zijn dan ook aan de inkoopkant alle zeilen aan het bijzetten om de materialen bij desnoods andere leveranciers aan te kopen. Verdergaande automatisering van de productie zal ook helpen de toenemende vraag naar onze producten in goede banen te leiden. Er lopen diverse projecten om de sterke groei van Custers op te vangen, terwijl er tegelijkertijd ook geprobeerd wordt de wendbaarheid van de organisatie te vergroten.

Door innovatie proberen wij als laatste te werken aan kwalitatief hoogwaardige producten die efficiënt gemaakt kunnen worden, dit laatste is ook essentieel om op de langere termijn betrouwbare levertijden te kunnen blijven afgeven.